• česky"
  • Deutsch"
 

Toto je starší verze dokumentu!


Aktuality

Noc kostelů se blíží

10.5.2018

Letos se koná již desátý ročník Noci kostelů a to v pátek 25. 5. 2018. Program a podrobné informace naleznete na webu www.nockostelu.cz.

Velikonoční putování po Svatojakubské cestě již po čtvrté

25.2.2018

Poutník Petr Hirsch chystá i letos již tradiční Velikonoční putování do Mikulova a to v termínu 26. 3. - 1. 4. 2018, startuje se na Svatém Kopečku v Olomouci a bude zakončeno na Svatém kopečku v Mikulově.

Více informací zde.

Velikonoční putování po Svatojakubské cestě se koná i letos

24.1.2017

Poutník Petr Hirsch chystá i letos již tradiční Velikonoční putování do Mikulova, nově se startuje už v úterý 11. 4. na Svatém Kopečku v Olomouci a bude zakončeno 16. 4. na Svatém kopečku v Mikulově. Ve čtvrtek 13. 4. od 19:30 se také můžete těšit na Velikonoční koncert duchovní hudby - Richard Pachman a Dita Hořínková v kostele ve Křtinách. Více informací zde.

Setkání poutníku v Praze

12.10.2016

Ultreia z.s. srdečně zve na tradiční setkání poutníků a zájemců o putování, které se koná v sobotu 19.listopadu odpoledne od 16 hodin až do večerních hodin, stejně jako v předchozích dvou letech se bude konat v Praze Kunraticích, v centru Nazaret, Kostelní náměstí 16, Praha 4, v domě vedle kostela sv.Jakuba. Zájemci o přednes na tomto setkání o vlastních poutích nejen do Santiaga de Compostela mohou psát na email tomas.jindrich@ultreia.cz.

Mezinárodní setkání zástupců Svatojakubských cest

02.06.2016

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se konala ve Vídni mezinárodní konference k ekologickým trendům a cestám v turismu a samozřejmě na této akci nemohli chybět zástupci Svatojakubských cest. Setkali se zde zástupci z Rakouska, Slovenska, Švýcarska, České republiky a ze Španělska, kteří plánují další společné aktivity na rozvoj těchto cest.

Rekonstrukce kostela svatého Jakuba po šestnácti měsících úspěšně končí

13.4.2016

Dokumentace, jak práce v městském kostele probíhaly, co všechno zahrnovaly, a kdo se na jejich realizaci podílel, bude pro příští generace zachována v písemné i obrazové podobě v útrobách pamětní schránky, která bude za přítomnosti hejtmana i dalších představitelů Jihomoravského kraje, zástupců Velvyslanectví Norského království a Ministerstva financí uložena v interiéru jakubského chrámu.

Srdečně Vás zveme na prohlídku zrekonstruovaného kostela sv. Jakuba v Brně a nově vytvořené expozice, která návštěvníkům představí i méně známé momenty z dějin stavby. Při využití moderních technologií se v novém muzeu, vytvořeném speciálně pro dosud nepřístupné prostory památky, návštěvníkům představí část svatojakubské knihovny se vzácnými rukopisy, které nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány. Ke zhlédnutí budou např. faksimile, veduty, unikátní dochované historické fotografie interiéru a exteriéru nebo také jedinečná konstrukce svatojakubského krovu. Na virtuální prohlídkové trase, která je součástí muzea, se návštěvníci budou moci seznámit s průběhem restaurování vzácného chrámového mobiliáře i moderními technikami restaurátorsko-konzervátorských postupů. Autory odborných textů k výstavě jsou mj. prof. Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (Seminář dějin umění Filozofická fakulta MU), nebo Mons. Václav Slouk, osobnost brněnského duchovního života.

Vernisáž výstavy určená pro širokou veřejnost se uskuteční dne 28.4.2016 od 16h.

Projekt Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba – Monumentum sacrum Brunense byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancován z prostředků Jihomoravského kraje.

Projektový tým pod vedením faráře Václava Slouka

Nový infopanel o Svatojakubské cestě v Židlochovicích

12.10.2015

Město Židlochovice připravilo pro poutníky nový infopanel ve středu města o Svatojakubské cestě s důležitými informacemi o cestě i městě.

Novinky ze Svatého kopečku v Mikulově

24.8.2015

Koncem července byla dokončena v Mikulově oprava kostela svatého Šebestiána a přilehlé zvonice a také otevřena nová naučná stezka. V nově zrekonstruované zvonici na Svatém kopečku byla pak v srpnu otevřena expozice věnovaná historii Mikulova. Návštěvníci se zde každou sobotu a neděli až do poloviny září mohou dozvědět spousty informací o kardinálu Františku Dietrichsteinovi či o tradici křížových cest a v neposlední řadě o samotné křížové cestě na Svatém kopečku.

O Svatojakubské cestě v pořadu ORF "Orientierung"

17.5.2015

Koncem dubna proběhlo natáčení o přeshraničních Svatojakubských cestách s Rakouskem pro televizi ORF. Natáčení také proběhlo na česko-rakouské státní hranici u Mikulova. Reportáž byla odvysílána v pořadu „Orientierung“ 17. května 2015 a je ke zhlédnutí v archívu televize po dobu jednoho týdne.

Velikonoční putování ze Křtin do Mikulova

9. 4. 2015

Poutník Petr Hirsch, který již pěšky putoval z Čech do Santiaga de Compostela, Říma nebo Jeruzaléma a nyní etapově jde pěšky kolem světa, organizoval ve dnech 3. – 5. dubna 2015 Velikonoční putování po svatojakubské cestě na jižní Moravě.

Poutníci vyrazili ráno na Velký pátek od poutního kostela ve Křtinách, kolem 13. hodiny dorazili ke kostelu sv. Jakuba v Brně a odtud po malé přestávce pokračovali až do Rajhradu. Na Bílou sobotu se vydali dál po červené značce Klubu českých turistů z Rajhradu, přes Židlochovice až do Dolních Věstonic. V neděli poutníci ukončili svou pouť v Mikulově, odkud se rozjeli do svých domovů.

Fotografie z putování si můžete prohlédnout na facebooku Svatojakubské cesty na jižní Moravě nebo Poutníka Petra Hirsche. Reportáž B-TV v pořadu Žurnál můžete shlédnout zde.

Setkání poutníku v Praze

19.9.2014

V Praze se koná každoroční setkání poutníků, tentokrát 22.11.2014 po 16.hodině na faře v Praze 4 v Kunraticích. Přesný čas zahájení bude upřesněn. Nejbližší zastávka MHD je Kunratická škola, jede k ní např. bus č.193 od metra Budějovická. Přespání je možné za poplatek 130 Kč do neděle 23.11.2014. Přineste si dobrou náladu a své zkušenosti k výměně s ostatními poutníky, kdo má, tak i nějakou korunu na příspěvek.

Za Ultreiu zvou Tomáš Jindřich a Olga Jankovcová

Otevření Svatojakubské sezony na Slovensku

16.5.2014

Včera večer 15. 5. 2014 v Levoči, na Staré radnici při chrámě sv. Jakuba byla zahájena jakubská sezona na Slovensku za přítomnosti primátora Levoče Ing. Miroslava Vilkovskeho a předsedy Priatelov sv. Jakuba Dr. Gerharda Weaga, Bratstva sv. Jakuba z Polska i otců minoritů z Levoče a farnosti sv. Jakuba. Biskup Milan Lach, SJ požehnal 14 jakubských razítkům, DVD Jakubská cesta Slovensko/ Rakousko a mobilní jakubskou interaktivní aplikaci i testimonium. Podrobná trasa cesty je na linku www.jakubskacesta.eu. Tam mohou přidávat videa a fotografie i účastnici Svatojakubské cesty. První skupiny již ušly do Compostely k hrobu apoštola Jakuba z Levoče 3150 km. Poutě do Compostely ze Spiša jsou známe od středověku, což dosvědčují i středověké městské listiny.

Seminář a slavnostní odhalení desky na kostele sv. Jakuba

25.3.2014

Pro všechny příznivce poutní turistiky a Svatojakubské cesty Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava uspořádala 21. března 2014 od 10 hodin v Brně na Údolní ulici č. 33 seminář, kterého se účastnili přednášející a hosté z České republiky, Rakouska a Slovenska. Nejprve přivítala všechny účastníky ředitelka CCRJM Zuzana Vojtová, situaci v Čechách popsal za Ultreia, o.s. Tomáš Jindřich, o vývoji na Moravě promluvil Juraj Flamik a Roman Klecker, za Rakousko Sonja Eder a Franz Knittelfelder z Weinviertelu. Poté byli posluchači seznámeni se situací na Východní Moravě ředitelkou CCRVM Danou Daňovou, o Cyrilometodějských stezkách hovořil Martin Peterka. Druhou část programu uvedl Mons. ThLic Václav Slouk od kostela sv. Jakuba v Brně, o svých zážitcích z cyrilometodějských pěších poutí promluvil Mons. Jan Peňáz z Křtin, dále promluvil Štěpán Sittek z olomouckého biskupství a na závěr shlédli účastníci prezentaci fotografií a zážitků z poutí do Santiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma Petra Hirsche.

Po skončení přednáškové části semináře se účastníci společně vydali ke kostelu sv. Jakuba v Brně, kde byla slavnostně odhalena tabule s informacemi o Svatojakubské cestě v českém, německém a anglickém jazyce.

V rámci projektu financovaného z Fondu malých projektů „Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty, CZ0251“ se podařilo také v loňském roce zorganizovat schůzky se zástupci obcí a dalších subjektů podél Svatojakubské cesty a také poutní pochod pro veřejnost. Pro zájemce je vytištěn letáček s kredenciálem.

Seminář k poutní turistice a Svatojakubským cestám 21. března 2014 v Brně

28.2.2014

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k tématice poutnictví a Svatojakubských cest v rámci projektu „Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty“, který se uskuteční 21. března 2014 od 10 hodin v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Účast přislíbila ředitelka CCRJM Zuzana Vojtová, Sonja Eder a Franz Knittelfelder z Weinviertel Tourismus, o situaci na Východní Moravě promluví ředitelka CCRVM Dana Daňová a mnoho dalších zajímavých hostů. Více informací v pozvánce. Seminář bude ukončet krátkou procházkou městem Brnem a návštěvou kostela sv. Jakuba v Brně.

V případě zájmu nahlaste prosím svou účast na info@ccrjm.cz.

Pozvánka na seminář

Seminář k poutní turistice a Svatojakubským cestám

20.1.2014

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k tématice poutnictví a Svatojakubských cest v rámci projektu „Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty“, který se uskuteční 21. března 2014 od 10 hodin v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Semináře se účastní jak čeští, tak i rakouští zástupci projektu a hosté, vše bude tlumočeno. Podrobný program bude vyvěšen během února. V případě zájmu nahlaste prosím svou účast na info@ccrjm.cz.

Poutníci mají za sebou 70 km trasy Svatojakubské cesty

27.9.2013

V minulém týdnu (19. - 22. 9. 2013) proběhl plánovaný poutní pochod po Svatojakubské cestě na jižní Moravě z Brna do Drasenhofenu. Během těchto 4 dní našlapali účastníci z České republiky i Rakouska cca 70 km. Počasí bylo sice aprílové, ale to poutníky neodradilo a sešli se v hojném počtu ve čtvrtek 19. září 2013 ve 12 hodin u kostela sv. Jakuba. Po předání poutnického razítka panu děkanovi V. Sloukovi a orazítkování kredenciálů vyrazili poutníci do Rajhradu, cíle prvního dne.

Páteční den zahájili poutníci setkáním se zástupci Benediktinského kláštera v Rajhradě a Památníku písemnictví na Moravě, z tohoto místa také proběhl přímý přenos do Studia 6 ČT24 (záznam zde). Další kroky poutníků vedly do Vojkovic a do Židlochovic. Po vydatném obědě a setkání se starostou Židlochovic panem Helmou skupina pokračovala do Nosislavi, kde naštívila kostel sv. Jakuba Staršího a pak přes Velké Němčice do Uherčic a Popic.

Třetí den měli poutníci před sebou velký kus cesty a úkol zdolat Pálavu, kam se dostali přes Strachotín a Dolní Věstonice. Ani na oběd nebylo času, jako správní poutníci se všichni spokojili s rohlíky se sýrem nebo salámem. Odměnou všem za výstup k vrcholům Pálavy byly nádherné výhledy do okolí. Poté šla cesta už hezky dolů do Klentnice, odtud se poutníci vydali do jeskyní Na Turoldu. Na závěr je čekalo poslední stoupání - na Svatý kopeček v Mikulově.

Poslední den navštívili poutníci TIC Mikulov a předali i zde poutnické razítko. Kolem 13 hodiny překročili hranici s Rakouskem, posledním cílem před Drasenhofenem byl Südmährenkreuz, který nabídl díky vylepšenému počasí krásné výhledy na Mikulov a okolní krajinu. Pouť ukončili unavení poutníci v kostele v Drasenhofenu a zaslouženým obědem.

Během celé pouti navštívili poutníci všech 12 obcí po trase Svatojakubské cesty a předali jejich zástupcům poutnická razítka a letáčky s kredenciálem, které si v těchto obcích můžete vyzvednout (přesná místa budou uvedeny v popisu cesty na této webové stránce). Kromě 20 poutníků různého věku úspěšně zdolala trasu i 1,5 roční holčička a fenka Žofka. Účastnici se už těší na pokračování tohoto putování po Svatojakubské cestě, třeba dojdou po etapách až do Santiaga de Compostela.

Poutní pochod se blíží

9.9.2013

Ve dnech 19. až 22. září 2013 se uskuteční plánovaný čtyřdenní organizovaný poutní pochod od kostela sv. Jakuba v Brně až do dolnorakouského Drasenhofenu. Poutníci se potkají 19. 9. 2013 ve 12 hodin před vchodem do kostela a vyrazí směrem do Rajhradu. V dalších dnech navštíví např. Židlochovice, Nosislav, Popice, přejdou přes Pálavu až do Mikulova. Poslední den skupina překročí statní hranici a ukončí pouť v Drasenhofenu.

Přesný program obsahuje detailní informace o průběhu akce, v případě zájmu připojit se k poutníkům pište na info@ccrjm.cz

Poutní pochod po Svatojakubské cestě z Brna do Drasenhofenu

6.8.2013

Přijměte pozvání na nově otevřenou Svatojakubskou cestu na jižní Moravě, která vede po značkách Klubu českých turistů. Např. po červené se dostanete z Brna přes Rajhrad, Židlochovice až ke Sv. kopečku v Mikulově. Je to první značená Svatojakubská cesta na Moravě s návazností na Dolní Rakousko, oblast Weinviertel. Pouť do Santiaga de Compostela můžete tedy zahájit už v Brně.

Ve dnech 19. až 22. září 2013 se uskuteční na této trase čtyřdenní organizovaný poutní pochod od centra Svatojakubských cest na Moravě - kostela sv. Jakuba v Brně - až do Drasenhofenu. Poutníci nevynechají během cesty návštěvu benediktinského kláštera s Památníkem písemnictví na Moravě v Rajhradě, kostelů podél cesty i krásného města nedaleko hranice s Rakouskem - Mikulova. Organizátoři také plánují setkání se starosty obcí podél této cesty. Pokud máte zájem s námi vyrazit, kontaktujte nás na info@ccrjm.cz. Dvacítka účastníků bude mít ubytování, stravu apod. hrazeno z Fondu malých projektů „Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty, CZ0251“.

Camino po česku

5.6.2013

Poutnice Laďka Doubravová napsala krásné povídání o její loňské sólové svatojakubské pouti Brno - Jindřichův Hradec „Camino po česku“.

Camino po česku

Spolupráce s Magni - Cesty s příběhem

14.2.2013

V těchto dnech byla navázána spolupráce s projektem Magni - Cesty s příběhem, a to jak vzájemným prolinkováním, tak i ve výměně aktualit. Více o projektu Magni naleznete zde.

Putovní projekt JaKuB 2021

5.2.2013

Poutník Petr Hirsch, který došel pěšky ze Dvora Králové do Santiaga, kolem Portugalska a Španělska, přes Řím až do Jeruzaléma Vám nabízí 9 leté etapové putování z Velehradu do Santiaga de Compostela ve svém projektu JaKuB 2021. Putování by se měla zúčasnit skupina do 10 nadšenců, kteří překonají celkově přes 3 200 km. Pro každého, kdo má chuť jít a překonat zdánlivě nepřekonatelné. Přihlášky a další informace na upoutnika@gmail.com.

Pozvánka

Rozvoj Svatojakubské cesty podpořil Fond malých projektů

30.11.2012

Máme radostnou zprávu: Centrále cestovního ruchu - Jižní Morava byl v minulých dnech schválen projekt k podpoře rozvoje pěší turistiky podél Svatojakubské cesty z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko. Můžete se těšit na tištěný letáček, seminář nebo organizovaný poutní pochod z Brna do Rakouska. Startujeme na jaře 2013, o všem vás budeme informovat na webových stránkách i facebooku. Už se moc těšíme!

Bohutice lákají na Expozici Křížové cesty a Lurdskou jeskyni

12.8.2012

Jedinečnou kulturní památku Expozici Křížové cesty - unikátní série 54 cedrových soch v životní velikosti, která vypráví Ježíšův příběh od okamžiku odsouzení Pilátem Pontským až po jeho uložení do hrobu – můžete shlédnout ve 2. poschodí zámku v Bohuticích denně od 10.00 do 15.00 h, o víkendech od 10.00 do 12.00 a 13.00 – 16.00 h. Na cestě touto malebnou jihomoravskou obcí Vás čeká i další z významných památek - Lurdská jeskyně, pocházející ze 30. let minulého století. Na konci stezky čeká návštěvníky výhled na siluetu hřbitova od zrekonstruované sochy sv. Václava. Dalším zastavením může být výhled na celkové panorama obce s vinohrady a vzdálenou Pálavou od sochy svatého Michala, umístěné na protějším kopci. Více informací naleznete v přiložených souborech.

Bohutice-informace Informační leták 1 Informační leták 2

Svatojakubskou cestou se vydali poutníci z dalekého Norska

12.7.2012

Jsme velmi rádi, že očividně o putování po moravské svatojakubské trase postupně roste zájem. Přes sociální síť se k nám dostala na jaře radostná zpráva, že v loňském létě putoval po nově vyznačené cestě poutník z Brna až do španělské Compostely, před nedávnem si cestu našla dvojice až z dalekého norského Trondheimu. Jakmile se manželé Ola a Guri Blokkumovi od svých brněnských přátel dozvěděli, že existuje svatojakubská poutní cesta z Brna do Mikulova, hned se pro ni rozhodli. Jak mi řekl pan Ola,: „Po pěších výletech v mnoha evropských zemích jsme zjistili, že poutnictví je nejlepší cesta k poznání zemí a jejich obyvatel. Je to také prostor ke komunikaci mezi národy. Téměř vždy potkáte lidi z víceméně celého světa – je to asi nejefektivnější mírumilovná aktivita které jsou lidé schopni. Spolu s cyklistikou se chůze stává jednou z nejrychleji rostoucích aktivit mezi běžnými lidmi“.

Zajímaly mne jejich zkušenosti z cesty a tak jsem je trochu vyzpovídal. Oba si pochvalovali kvalitně provedené červenobílé značení a svatojakubské mušle na rozcestnících, určité nesnáze ale nastaly také. Jednu řešili hned v úvodu, kdy nevěděli odkud přesně z Brna vyjít (značení se nám nepodařilo zatím s KČT vyjednat) a rozhodli se nakonec pro start putování z Benediktinského opatství v Rajhradě. Počasí jim přálo, cesta příjemně ubíhala, první večer strávili v Uherčicích, kde s trochou štěstí sehnali ubytování s večeří a snídaní u ochotné vinařské rodiny. Druhého dne vstoupili poutníci do kopcovité krajiny a obdivovali jihomoravské vesničky, upravené zahrady, scenérie, zejména je pak uchvátil hrad Děvičky a výhledy z CHKO Pálava. Spokojeně nocovali v Klentnici v Café Fara. Třetí den si vychutnali zbývajících cca 5 km do Mikulova, konečného bodu jejich cesty a prohlédli si krásné město. Paní Guri dodává: „Díky za značení na Jižní Moravě. Myslíme si, že cesta bude hodně využívána když vlna poutníků dosáhne České republiky a konkrétně Moravy. Miliony už putují v různých směrech všude po Evropě.“

Pevně věříme, že s rostoucím zájmem poutníků se bude postupně rozvíjet také nabídka služeb v obcích na trase. Budeme se snažit být tomu nápomocni. Plánujeme proto připravit pro poutníky informační materiál s podrobným zákresem trasy, ubytovacími a stravovacími možnostmi a fotografiemi významných míst na trase a v její blízkosti.

Roman Klecker

Průvodce francouzského sdružení ACIR po Camino Frances

25. 4. 2012

Pro všechny, kteří se chystají na pouť do Santiaga de Compostela přes Francii nabízíme ke stažení slovenský překlad průvodce tamního sdružení ACIR a také dopis pro poutníky pana Štefana Pilky, který nám ochotně tyto materiály poskytl. Děkujeme.

11-camino_frances-sk.docx jakub_zakl-info.pdf

Církevní turistika zvýrazněným tématem veletrhu REGIONTOUR 2012

9. 1.2012

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR se v letošním roce zaměří na významný segment cestovního ruchu, k jehož rozvoji má Česká republika výborné předpoklady, - na církevní turistiku. Těší nás, že v rámci programu tohoto veletrhu můžeme prezentovat i projekt Svatojakubské cesty na jižní Moravě. Veletrh se koná od 12. do 15. ledna 2012 v areálu BVV. Více informací zde.

První poutníci prošli jihomoravskou Svatojakubskou cestu

5. 10. 2011

Za krásného slunného počasí prošla o víkendu 24.-25. září 2011 skupinka putujících nově vyznačenou svatojakubskou trasu z Brna do Mikulova. U kostela sv. Jakuba byli přivítáni farářem, panem Mons. ThLic. Václavem Sloukou, k dispozici bylo i razítko do credencialu poutníka. Svatojakubská cesta byla během putování v terénu propagována několika žlutými šipkami či symboly mušle. Na dvoudenní pěší putování se vydal mimo jiné také východočech Jiří Hovorka, který v rámci akce zahájil svou etapovou pěší pouť až do španělské Compostely.

Putování Brno - Mikulov 24.-25. září

18. 9. 2011

O víkendu 24. - 25. září zveme všechny na nultý ročník pěšího putování po Svatojakubské cestě z Brna do Mikulova. Více podrobností v sekci AKCE či na mobilním telefonu pořadatele Romana Kleckera 605 151 475.

Svatojakubská cesta na jižní Moravě

25. 07. 2011

Na 180 kilometrů pěších tras, které navedou poutníky po misijní cestě sv. Jakuba do Santiaga de Compostela ze všech koutů Jihomoravského kraje, je již vedeno na jižní Moravě. Z Brna se mohou poutníci vydat podle značek, které začínají u řeky Svratky za nákupními středisky Avion a Olympia.

Zhruba padesát kilometrů Svatojakubské cesty vyznačili letos aktivisté Klubu českých turistů z Brna přes Rajhrad a Popice směrem do Mikulova, kde trasa navazuje na již dříve otevřenou část trasy v dolnorakouské oblasti Weinviertel.

V předvečer svátku sv. Jakuba se na některá místa nově vyznačené Svatojakubské cesty vypravili brněnští novináři, aby si spolu s ředitelkou Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Zuzanou Vojtovou a Jurajem Flamikem z Nadace Partnerství, který se podílel na realizaci projektu, prohlédli jak značení trasy, tak i některé artefakty podél cesty se známým symbolem této poutní trasy - lasturou hřebenatky. Jejich autorem je ivančický výtvarník Josef Zahradník. Záměrem organizátorů je připomínat na trase cestu symbolem mušle, ze které prý světec pil po cestě vodu. Symbol najdou turisté či poutníci na lavičkách, rozcestnících, podél cesty. Autoři projektu očekávají, že se počet těchto znamení, vzniklých podle katalogu, vytvořeného umělcem, postupně rozšíří z iniciativy samotných obcí na trase.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete v přiloženém dokumentu.

Tisková zpráva

Svatojakubská cesta se představila médiím

23. 07. 2011

Svatojakubská cesta na jižní Moravě byla včera představena zástupcům médií, počasí výpravě přálo, bližší informace přineseme v nejbližších dnech. Reportáž o Svatojakubské cestě byla odvysílána ještě v pátek v rámci regionálního zpravodajství České televize, podívat se můžete zde .

Svatojakubská cesta se prezentuje na Kudy z nudy

25. 05. 2011

Svatojakubská cesta na jižní Moravě je také prezentována na celorepublikovém portálu Kudy z nudy http://www.kudyznudy.cz, kde mohou návštěvníci najít tipy na výlety po celé České republice.Podívejte se zde .

Staňte se fanouškem Svatojakubské cesty na jižní Moravě na facebooku

17. 05. 2011

Informace o Svatojakubské cestě jsou k dispozici i na facebooku, staňte se naším fanouškem zde .

Mobiliář již na Svatojakubské cestě

06. 04. 2011

V minulých dnech byla osazena trasa Svatojakubské cesty umělecko-řemeslnými prvky z dílny sochaře Josefa Zahradníka. Všechny prvky nesou typický znak Svatojakubské cesty - mušli hřebenatky - a doplňují pásové značení Svatojakubské cesty na jižní Moravě a zároveň poskytují možnost odpočinku při cestě poutníkům.

Katalog mobiliáře pro Jakubskou cestu

03.03.2011

Umělec, sochař, výtvarník a současně řemeslník Josef Zahradník z Ivančic zpracoval pro Jakubskou cestu na jižní Moravě katalog originálních umělecko-řemeslných prvků, které nejen pomohou značit stezku, ale současně zkrášlit místa, kde bude mobiliář instalovaný. Mezi prvky nechybí mušlí hřebenatkou zdobené směrníky z kovaného černého železa na fasády, keramické kachle, dřevěné i z umělého kamene odlévané sloupky, lavičky a informační panely. Tyto prvky si bude moci pořídit každá obec nebo majitel pozemku či domu ležící na Jakubské cestě. Už brzy první fotografie z instalace prototypů.

 
 

© 2011, Centrála cestovního ruchu - jižní Morava, info@ccrjm.cz
Všechna práva vyhrazena

Web & Design by Persona studio
[ Starší verze ]
Logo EU   Logo programu AT-CZ