• česky"
 • Deutsch"
 

Garanti Jakubské cesty

Nositelem iniciativy a realizátorem projektu Jakubských cest na jižní Moravě je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. se sídlem v Brně. Projekt Jakubské cesty na jižní Moravě vznikl v rámci Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika 2007-2013. Partnerem projektu je Weinviertel Tourismus GmbH.

Rozvojem Jakubských cest v celé České republice, organizací akcí a spoluprací se sousedními státy se zabývá občanské sdružení ULTREIA se sídlem v Praze.

Centrála cestovního ruchu- Jižní Morava, z.s.p.o.

Poslání

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava (CCR JM) koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje. Východiskem je poznání zájmů zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací, pohodlné rezervace, zajištění bezchybného pobytu, návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy.

Rámcové okruhy činností centrály pro naplnění strategických cílů

Komunikace, koordinace, spolupráce

 • spolupráce se subjekty působícími v cestovním ruchu
 • rozvoj lidských zdrojů v oblasti služeb cestovního ruchu

Produkty cestovního ruchu

 • tvorba a rozvoj turistických produktů
 • vytváření společné turistické nabídky jižní Moravy

Ediční činnost a propagace

 • tvorba propagačních materiálů
 • prezentace turistického potenciálu regionu se zaměřením na cílové skupiny

Poskytování informací

Projektová činnost

 • za účelem získávání finančních prostředků na činnost sdružení a rozvoj cestovního ruchu v regionu

ULTREIA občanské sdružení

Ultreia o.s. je otevřeným sdružením přátel svatojakubské poutní cesty a putování vůbec. Členem se může stát každý, kdo se zajímá o poutnictví.

Vize

 • Lidé budou chodit na dálkové poutě, díky čemuž budou povznášet sebe i národ

Mise

 • Podporujeme svatojakubskou poutní cestu a další poutě informačně, organizačně a materiálně

Cíle

 • Spravovat web http://www.ultreia.cz jako hlavní informační portál o svatojakubské cestě a dalších poutích
 • Najít partnery a sponzory sdružení, kteří umožní materiální podporu poutníků formou příspěvků na dopravu, zlevněných letenek apod.
 • Získat finanční prostředky na vydání tištěného průvodce po svatojakubské cestě v češtině
 • Získat finanční prostředky na vyznačení českých částí svatojakubské cesty ve spolupráci s Klubem českých turistů, jejich zanesení do turistických map
 • Organizovat každoroční pouť po svatojakubské cestě v rámci projektu Pojďme spolu do Santiaga aneb za 7 let ke hrobu sv. Jakuba
 • Organizovat pravidelné poutní pochody po české části svatojakubské cesty
 • Propagovat svatojakubskou cestu a další poutě formou článků, besed a přednášek
 • Vyhledat a podporovat vhodné poutní ubytovny na českých trasách svatojakubské cesty
 
 

© 2011, Centrála cestovního ruchu - jižní Morava, info@ccrjm.cz
Všechna práva vyhrazena

Web & Design by Persona studio
[ Starší verze ]
Logo EU   Logo programu AT-CZ