Jakobswege in Südmähren

Wähle deinen Weg

Nach Brno von Norden

Olomouc- Brno

Nach Brno von Osten

Velehrad - Brno

Aus Brno nach Süden

Brno - Mikulov

Aus Brno nach Westen

Brno - Třebíč

ke stažení

Ohledně ubytování můžete také kontaktovat naše Turistické informační centrum - Jižní Morava, Radnická 2, +420 542 427 170, fojtova@ccrjm.cz.

Najdete v něm orientační mapku cesty Brno - Mikulov, malý credencial pro památeční razítka a výčet obcí, kterými cesta prochází.