Svatojakubské cesty

Rostoucí popularita poutních cest a v Evropě především Svatojakubské cesty, není náhodným jevem. Svým způsobem putování naplňuje očekávání moderního člověka po setkání s tradicemi, spiritualitou a historií Evropy, v kombinaci s cestováním, poznáváním a celkovým zážitkem vybočení z běžného životního stylu.

 

Ve srovnání s klasickými poutěmi věřících na místa zázraků a k relikviím svatých, jsou dnes Svatojakubské cesty v Evropě promyšleným turistickým produktem s vlastním marketingem, logem, infrastrukturou, službami a politickou podporou.

 

Všechny tyto aspekty dělají ze Svatojakubských cest fenomén nové éry putování, jenž pro někoho znamená hluboký duchovní impulz k zamyšlení se nad světskými věcmi a svým životem, pro jiného nevšední turistiku.

 

Víra a spiritualita, poznání a sebepoznání, zážitek a hra, cesta a legenda, to všechno tvoří magický celek uprostřed reality naší doby, který přitahuje na Svatojakubskou cestu statisíce lidí ročně v mnoha Evropských státech.

 

V současnosti je možné nastoupit na pouť do Santiaga de Compostela snad ze všech koutů Evropy od Polska po Sicílii, od Švédska po Řecko. Síť cest je postupně vyznačována a doplňována informačními systémy a službami.