Instituce

Seznam institucí na jižní Moravě a v Dolním Rakousku,
které spolupracují na rozvoji Svatojakubských cest.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

 

Radnická 2, 602 00 Brno
Telefon: +420 542 210 088
Fax: +420 542 210 088
E-Mail: info@ccrjm.cz
http://www.ccrjm.czhttp://www.jizni-morava.cz, http://www.vyletnicile.cz


Ředitelka

Mgr. Zuzana Vojtová
vojtova@ccrjm.cz

Poslání

Jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potencionálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje. Východiskem je poznání zájmů zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací přes pohodlnou rezervaci a bezchybný pobyt po návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy.

Weinviertel Tourismus GmbH.


Kolpingstr. 7; A 2170 Poysdorf
Telefon: 02552/3515
Telefax: 02552/3515-14
info@weinviertel.at
http://www.weinviertel.at


Ředitel

Hannes Weitschacher, DI
geschaeftsfuehrung@weinviertel.at


Kontaktní osoba pro Jakubskou cestu v Dolním Rakousku

Maria Schuckert
Tel.: +43 2552 3515

 

Předmět podnikání

 • plánování a realizace marketingových opatření pro podporu rekreace a cestovního ruchu
 • podpora oblastních spolků a podnikatelů, turistických spolků regionu Weinviertel doma i v zahraničí
 • spolupráce v oblasti reklamy s dalšími hospodářskými sektory regionu Weinviertel
 • převzetí dalších úkolů v práci s veřejností a marketingu v zájmu regionu Weinviertel
 • vytvoření distribuční sítě turistických produktů.

Nadace Partnerství

Údolní 33, 602 00 Brno

tel.: +420 515 903 111

partnerstvi@nap.cz

http://www.nadacepartnerstvi.cz

 

Odborníci programu Greenways, který se v Nadací Partnerství již od roku 1997 zabývá zelenými stezkami Greenways, zpracovali plán a vyhledávací studie pro vedení Jakubských cest na jižní Moravě spojujících Jihomoravský kraj se sousedními kraji a Dolním Rakouskem.

Poslání

Nadace Partnerství je nejdéle působící ekologickou nadací v České republice. Formou grantů a odborných služeb poskytuje pomoc a podporu neziskovým organizacím v oblastech ochrany přírody, klimatu, bezmotorové dopravy, úprav veřejných prostranství, udržitelné turistiky, péče o stromy, ekologické výchovy a mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Partnerství, o.p.s poskytuje také služby pro monitoring uživatelů stezek, organizaci vinařské turistiky a komplexního urbanistického a projektového managementu.

Nadace podporuje

 
 • výsadbu stromů a zeleně v krajině i ve městech
 • obnovu a oživení veřejných prostranství
 • bezpečnou dopravu ve městech
 • bezpečné cesty do škol
 • rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky
 • ekologickou výchovu a zapojování dětí do života v obci
 • úspory energie a ochranu klimatu

 

Každý rok také vyhlašuje celostátní anketu Strom roku a společně s Nadací Charty 77 také prestižní soutěž o ekologickou Cenu Josefa Vavrouška. Rozvíjíme Moravské vinařské stezky a založili jsme tradici Festivalu otevřených sklepů.

 

Nadační příspěvky poskytuje neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům po celé České republice. Během 19 let existence podpořila na 2 568 projektů ve výši přes 228 miliónů korun. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership Association.

Klub českých turistů

 

KČT JIHOMORAVSKÁ OBLAST

Tajemník rady značení: Milan Pernica

Křížkovského 29, 603 00 Brno

Tel.: 736 754 137

kct.znacjm@volny.cz

 

Centrála

Klub českých turistů (zkratka KČT)

Archeologická 2256, 155 00 Praha 5

Tel.: 251 610 181

kct@kct.cz

http://www.kct.cz

 

Jihomoravská sekce Klubu českých turistů se podílela na detailním vyhledání trasy Jakubské cesty z Brna do Mikulova. Trasu vyznačili pásovým značením a zabezpečili rovněž její označení symbolem Jakubských cest.

Poslání


 • vytváření všestranného turistického programu podporovaného jako celoživotní aktivita, včetně mezinárodních turistických aktivit
 • vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pohyb v přírodě
 • značení a údržba sítě turistických značených tras
 • ochrana přírody a krajiny
 • péče o kulturní památky
 • vytváření podmínek pro aktivní činnost seniorů, rodinných kolektivů, dětí a mládeže a zdravotně postižených
 • pomoc novým členům, zejména dětem a mládeži, v rozvoji turistických dovedností, rozvíjení tradice Klubu

Spolek na podporu rakouských Jakubských cest

 

Verein Jakobswege Österreich

Schulstraße 2, A 5162 Obertrum am See

http://www.jakobswege-A.eu

 

Informace, dotazy

Anton Wintersteller

anton.wintersteller@jakobswege-A.eu

 

Poutnictví se stalo celospolečenským fenoménem, kdy v době plných změn touží lidé opět po jednoduchosti, zpomalení sebe sama, kdy chtějí začít opět cítit pevnou zem pod nohama a dát prostor vlastní spiritualitě. V posledních letech tak vzniklo něco na způsob „poutnického hnutí“, které na sebe vzalo mnoho různých podob.

Poslání

Z výše uvedených důvodů je logické, že se náš spolek hlásí k následujícím principům:

 

 • posílení společného pocitu bytí na cestě na všech úrovních (obec, region, země, Evropa)
 • zprostředkování poutnictví lidem přizpůsobené v času a v křesťanském prostředí
 • příspěvek k překonání sociálních, kulturních, náboženských a národních hranic
 • příspěvek k novému pocitu sounáležitosti a kreativní spolupráci
 • poutnictví s vizí spravedlnosti – míru – rovných životních příležitostí
 • nabízení poutnictví jako aktivního životního programu posilujícího zdraví
 • motivace k podpoře lidí a k sociální spoluzodpovědnosti
 • spolek chápeme jako zprostředkovatele kontaktů a podporovatele poutníků, přátel poutníků, skupin, iniciativ, církevních a veřejných institucí, které podporují a oživují Jakubské stezky