Instituce

Seznam institucí na jižní Moravě a v Dolním Rakousku,
které spolupracují na rozvoji Svatojakubských cest.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

 

Radnická 2, 602 00 Brno
Telefon: +420 602 162 829
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.ccrjm.czhttp://www.jizni-morava.cz, http://www.vyletnicile.cz


Ředitelka

Martina Grůzová, MSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kontaktní osoba pro web jakubskacesta.cz

Roman Klecker
kleckerTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poslání

Jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potencionálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje. Východiskem je poznání zájmů zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací přes pohodlnou rezervaci a bezchybný pobyt po návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy.

Weinviertel Tourismus GmbH.


Kolpingstr. 7; A 2170 Poysdorf
Telefon: 02552/3515
Telefax: 02552/3515-14
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.weinviertel.at


Ředitel

Hannes Weitschacher, DI
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kontaktní osoba pro Jakubskou cestu v Dolním Rakousku

Sonja Eder
Tel.: +43 2552 3515

 

Předmět podnikání

 • plánování a realizace marketingových opatření pro podporu rekreace a cestovního ruchu
 • podpora oblastních spolků a podnikatelů, turistických spolků regionu Weinviertel doma i v zahraničí
 • spolupráce v oblasti reklamy s dalšími hospodářskými sektory regionu Weinviertel
 • převzetí dalších úkolů v práci s veřejností a marketingu v zájmu regionu Weinviertel
 • vytvoření distribuční sítě turistických produktů.

Nadace Partnerství

Údolní 33, 602 00 Brno

tel.: +420 515 903 111

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.nadacepartnerstvi.cz

 

Odborníci programu Greenways, který se v Nadací Partnerství již od roku 1997 zabývá zelenými stezkami Greenways, zpracovali plán a vyhledávací studie pro vedení Jakubských cest na jižní Moravě spojujících Jihomoravský kraj se sousedními kraji a Dolním Rakouskem.

Poslání

Nadace Partnerství je nejdéle působící ekologickou nadací v České republice. Formou grantů a odborných služeb poskytuje pomoc a podporu neziskovým organizacím v oblastech ochrany přírody, klimatu, bezmotorové dopravy, úprav veřejných prostranství, udržitelné turistiky, péče o stromy, ekologické výchovy a mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Partnerství, o.p.s poskytuje také služby pro monitoring uživatelů stezek, organizaci vinařské turistiky a komplexního urbanistického a projektového managementu.

Nadace podporuje

 
 • výsadbu stromů a zeleně v krajině i ve městech
 • obnovu a oživení veřejných prostranství
 • bezpečnou dopravu ve městech
 • bezpečné cesty do škol
 • rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky
 • ekologickou výchovu a zapojování dětí do života v obci
 • úspory energie a ochranu klimatu

 

Každý rok také vyhlašuje celostátní anketu Strom roku a společně s Nadací Charty 77 také prestižní soutěž o ekologickou Cenu Josefa Vavrouška. Rozvíjíme Moravské vinařské stezky a založili jsme tradici Festivalu otevřených sklepů.

 

Nadační příspěvky poskytuje neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům po celé České republice. Během 19 let existence podpořila na 2 568 projektů ve výši přes 228 miliónů korun. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership Association.

Klub českých turistů

 

KČT JIHOMORAVSKÁ OBLAST

Tajemník rady značení: Milan Pernica

Křížkovského 29, 603 00 Brno

Tel.: 736 754 137

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Centrála

Klub českých turistů (zkratka KČT)

Archeologická 2256, 155 00 Praha 5

Tel.: 251 610 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.kct.cz

 

Jihomoravská sekce Klubu českých turistů se podílela na detailním vyhledání trasy Jakubské cesty z Brna do Mikulova. Trasu vyznačili pásovým značením a zabezpečili rovněž její označení symbolem Jakubských cest.

Poslání


 • vytváření všestranného turistického programu podporovaného jako celoživotní aktivita, včetně mezinárodních turistických aktivit
 • vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pohyb v přírodě
 • značení a údržba sítě turistických značených tras
 • ochrana přírody a krajiny
 • péče o kulturní památky
 • vytváření podmínek pro aktivní činnost seniorů, rodinných kolektivů, dětí a mládeže a zdravotně postižených
 • pomoc novým členům, zejména dětem a mládeži, v rozvoji turistických dovedností, rozvíjení tradice Klubu

Spolek na podporu rakouských Jakubských cest

 

Verein Jakobswege Österreich

Schulstraße 2, A 5162 Obertrum am See

http://www.jakobswege-A.eu

 

Informace, dotazy

Anton Wintersteller

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Poutnictví se stalo celospolečenským fenoménem, kdy v době plných změn touží lidé opět po jednoduchosti, zpomalení sebe sama, kdy chtějí začít opět cítit pevnou zem pod nohama a dát prostor vlastní spiritualitě. V posledních letech tak vzniklo něco na způsob „poutnického hnutí“, které na sebe vzalo mnoho různých podob.

Poslání

Z výše uvedených důvodů je logické, že se náš spolek hlásí k následujícím principům:

 

 • posílení společného pocitu bytí na cestě na všech úrovních (obec, region, země, Evropa)
 • zprostředkování poutnictví lidem přizpůsobené v času a v křesťanském prostředí
 • příspěvek k překonání sociálních, kulturních, náboženských a národních hranic
 • příspěvek k novému pocitu sounáležitosti a kreativní spolupráci
 • poutnictví s vizí spravedlnosti – míru – rovných životních příležitostí
 • nabízení poutnictví jako aktivního životního programu posilujícího zdraví
 • motivace k podpoře lidí a k sociální spoluzodpovědnosti
 • spolek chápeme jako zprostředkovatele kontaktů a podporovatele poutníků, přátel poutníků, skupin, iniciativ, církevních a veřejných institucí, které podporují a oživují Jakubské stezky