Projekt

Projekt Svatojakubská cesta na jižní Moravě má své první výstupy

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava v současné době pracuje na projektu Svatojakubské cesty na jižní Moravě. Tento projekt je finančně podpořen z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika.

 

První část projektu, která je již skoro ukončena, se soustředila na možnosti vedení Svatojakubské cesty na jižní Moravě s návazností na sousední kraje. Vznikla obsáhlá studie, která je základem dalších aktivit tohoto projektu. Nyní se práce projektového týmu soustředila na samotné vyznačení cest ve spolupráci s Klubem českých turistů. Celkově bude Svatojakubská cesta na jižní Moravě vyznačena v délce cca 180 km a naváže na letos otevřenou část Svatojakubské cesty v dolnorakouské oblasti Weinviertel. Tato trasa vede od Mikulova/Drasenhofenu přes Mistelbach směrem až ke Krems/Mautern u Dunaje. Zde bylo nově vyznačeno 162 kilometrů tras pro pěší turisty.

 

Na jaře roku 2011 bude dokončeno vyznačení tras Svatojakubské cesty na jižní Moravě, veřejnost bude o nově vyznačené části Svatojakubské cesty informována pomocí článků v tisku a internetové prezentace. Projekt počítá také s návrhem několika vhodných prvků, které budou trasy označovat symbolem Jakubské cesty formou uměleckého mobiliáře, který vychází z tradičních forem drobné architektury a drobných prvků v krajině našeho venkova. Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava také připraví další marketingové aktivity k propagaci této významné poutní cesty na území jižní Moravy.

Svatojakubská cesta ve Weinviertel a na jižní Moravě

Dolnorakouská oblast Weinviertel vás zve na nově otevřenou část Svatojakubské cesty, která vede od Mikulova/Drasenhofenu přes Mistelbach směrem až ke Krems/Mautern u Dunaje. Vyznačeno je 162 kilometrů tras pro pěší turisty. Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava se rozhodla na projekt navázat a připravit trasu Svatojakubské cesty i na jižní Moravě a napojit ji na další části této významné poutní cesty.


V současné době je schválen projekt financovaný z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika, který zhodnotí možnosti vedení Svatojakubské cesty na jižní Moravě, zajistí přípravu marketingových aktivit k propagaci této cesty a také bude vhodná trasa vyznačena pásovým značením. O výsledcích projektu vás budeme průběžně informovat.


K dispozici je poutníkům také knižní průvodce pana Fritze Peterky Svatojakubská a Mariánská poutní cesta na Moravě a Weinviertelu a další prospektový materiál.