Novinka na trase jihomoravské Svatojakubské cesty!

Na mapě Svatojakubských cest na jižní Moravě došlo v nedávné době k novému přírůstku. Stala se jím malebná obec Holasice, nedaleko Rajhradu. Z našich terénních poznatků a informací od poutníků vyšlo najevo, že stávající čtyřapůlkilometrový úsek od kláštera v Rajhradě do Vojkovic podél narovnané řeky Svratky nebyl příliš záživný a navíc byli putující často vystaveni ostrému slunci či větru.


Podle našeho návrhu se podařilo u jihomoravské pobočky Klubu českých turistů prosadit v rekordně krátkém čase přesun červené turistické značky.  Bylo provedeno přeznačení a instalovány nové označníky včetně vlisovaných piktogramů mušlí upozorňujících na směr poutní trasy. Nedávno jsme nově vyznačenou trasu doplnili žlutými šipkami, celoevropsky známým značením Svatojakubské poutní cesty.


Poutní trasa tak nově čítá pět kilometrů a směřuje za klášterem benediktinů úzkou alejí k Holasicím, kde po přejití lávky přichází k odpočinkovému místu se soškou sv. Jana Nepomuckého a stoupá ke kapli sv. Václava nedaleko obecního úřadu. Trasa klesá do jižní části obce k polím a od restaurace Na kuželně směřuje k přírodně významné tůni Ludmila. Odtud se pak cesta vine podél lesa k vysílači a dále až do centra Vojkovic. Trasa je celoročně bez problémů schůdná pro pěší i sjízdná pro cyklisty a vede vesměs v příjemném polostínu. Navíc je možné si v Holasicích odpočinout a občerstvit se. Buen camino!


Odkaz na aktualizovanou trasu najde zde.

další novinky