Přes 130 poutníků putovalo po Romea Strata

Přes 130 poutníků putovalo po Romea Strata
V minulém týdnu proběhlo historicky první pěší putování po evropské dálkové poutní a kulturní stezce Romea Strata.První den, v neděli 16. května, se na jednodenní etapu vedoucí po Cyrilometodějské stezce z Velehradu na Horu sv. Klimenta vydalo přes 100 poutníků všech věkových kategorií, další desítky se jich přidaly na samotném sv. Klimentu. Mši v prostoru bývalého kostela celebroval známý poutník Mons. Jan Peňáz, který pouť několik dní doprovázel. Úvodní trasy se zúčastnil rovněž italský partner projektu Romea Strata, pan Marino Del Piccolo, který přivezl z polského putování od Krakova poutnickou hůl.

Další dny se již putovalo po jihomoravském úseku Svatojakubské cesty. Od Křtin se vydalo přes 35 poutníků k Bílovicím nad Svitavou a Brnu, kde večer proběhla v kostele sv. Jakuba mše a poté prohlídka augustiniánského kláštera na Starém Brně.Další den ráno se za slunečného počasí zhruba třicítka poutníků, včetně děkana brněnské diecéze Mons. Václava Slouka, vydala z Brna k soutoku řek Svitavy a Svratky a odtud dále k Rajhradskému benediktinskému klášteru, kde proběhla mše, požehnání poutníkům a prohlídka knihovny Památníku písemnictví na Moravě. Poutníci pokračovali přes Holasice a Vojkovice do Židlochovic, kde proběhlo natáčení do místní televize a milé přijetí na místní faře.


Ve středu 19. května vyrazili poutníci k Nosislavi, kde navštívili unikátní opevněný kostel sv. Jakuba a přes Velké Němčice přišli do Uherčic, kde mohli vystoupat vysoko do věže kostela sv. Jana Křtitele a rozhlédnout se po malebné okolní krajině. Poutníci poté pokračovali do Popic, kde si nejprve prošli křížovou cestu ve viniční trati Svidrunk a poté proběhla mše v kostele sv. Ondřeje. Večer proběhla ochutnávka vín a nocleh v místním vinařství.


Čtvrteční ráno, s nejdelší a přírodně nejkrásnější etapou celého putování, přivítalo poutníky opět sluncem a ti vyšli nad Popice k letišti, sestoupali do Strachotína, přešli vodní nádrž a došli k úpatí Pálavy do Dolních Věstonic, odkud následoval strmý výstup k hradu Děvičky. Cesta pokračovala s mnoha krásnými výhledy přes vrchol Děvín k Soutěsce a klesala do Klentnice. Poutníci vystoupali také na Sirotčí hrádek a zde byla celebrována mše v přírodě. Přes Stolovou horu a Turold pak poutníci přišli do Mikulova.

V pátek 21. května se pak asi pětadvacítka poutníků vydala na Svatý kopeček nad Mikulovem s překrásnými širokými výhledy a klesajíce křížovou cestou došli přes centrum města k jeho okraji a poté až na státní hranici. Zde proběhlo srdečné přivítání s rakouskými poutníky, instalace nové, v pořadí již 23. poutnické budky a předání pomyslné poutnické štafety předáním dvou poutnických holí, které budou směřovat až do italské Aquilei.

Po celé Svatojakubské trase se poutníci dle možností setkávali s farníky a  starosty obcí, mohli do poutnických knížek a brožut sbírat v poutnických budkách razítka. Poutnické budky, tzv.  Pilgrim pointy, byly navíc kontrolovány, doplňovány a případně drobně opravovány.


další novinky

Putování od Jakuba k Jakubovi

Putování od Jakuba k Jakubovi

Leave review
Přidejte se k nám na jarní putování jihomoravskou krajinou od Jakuba k Jaku...
Read More
Poutnické budky nachystány na babí léto

Poutnické budky nachystány na babí léto

Leave review
Poutnické budky na jihomoravské Svatojakubské cestě jsou připraveny na babí...
Read More
Obnova poutnické budky u Svatého Jakuba

Obnova poutnické budky u Svatého Jakuba

Leave review
Poutnická schránka (pilgrim point) instalována na vchodových mřížích kostel...
Read More
Bezpečnější úsek Svatojakubské cesty u Strachotína

Bezpečnější úsek Svatojakubské cesty u Strachotína

Leave review
Read More
Pozvánka na II. workshop Romea Strata

Pozvánka na II. workshop Romea Strata

Leave review
Read More