Příznivci

Chcete pomoct oživit

Svatojakubskou cestu na jižní Moravě?

Napište, na tomto seznamu může být i Vaše jméno.

MAGNI - CESTY S PŘÍBĚHEM

 

Česká republika poskytuje svým návštěvníkům mnoho jedinečných zážitků: Krásnou přírodu, půvabnou krajinu, možnost letních i zimních sportů. Na své si přijdou i milovníci kultury - pořádá se celá řada koncertů i festivalů. Je zajímavé si i vybírat z rozsáhlé nabídky galérií s výtvarným uměním klasickým i moderním. Především pak je možno navštívit mnoho měst, která se pyšní zachovalou historickou architekturou, velkým bohatstvím jedinečných staveb, pohledů, zákoutí. Po celé zemi rozseté hrady a zámky dávají okusit atmosféru dávných věků… Tyto skutečnosti jsou dostatečně známé a je možné se s nimi seznamovat v nejrůznějších Průvodcích a publikacích. 

Rádi bychom vám představili ještě další rozměr bohatství Českých dějin, který není až tak známý - a přece se s ním setkáváme na mnoha místech; prostupuje naší krajinu a své výrazné stopy vepsal do ulic měst, zdí tvrzí, hradů a zámků, do prostor kostelů i klášterů a do dalších pamětihodností. Jsou to dějiny duchovního vývoje, převážně tedy křesťanství a jeho různých podob, a také židovství. Vepsal se i do prolínání, vzájemného obohacování, ale i střetů mezi různými náboženskými proudy. Jestliže pomíjíme duchovní zápasy, které se v Čechách a na Moravě odehrály, pak nemůžeme porozumět ani politickým proměnám a vývoji, pak se nám i vytrácí hodnota nejrůznějších kulturních počinů a uměleckých děl. 

Záměrem je vytvořit a uvést na trh cestovního ruchu novou integrující značku cestovního ruchu pro segment sakrálních památek, pamětihodností a kulturně společenských akcí. Více na www.magni.cz.

Zuzana Vojtová

S nadšením pro Svatojakubské cesty připravila se svým kolegou z Dolního Rakouska, ředitelem Weinviertel Tourismus, panem Hannesem Weitschacherem, projekt na zahájení přípravy a vyznačení cest na území Jižní Moravy. Jakubská cesta ji natolik zaujala, že přemýšlí, jestli se na pouť do Santiaga nevydá.

 

Monika Hlávková, projektová manažerka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava

Projekt vyznačení Jakubské cesty na jižní Moravě připravila a administrativně vedla. Všechny potíže řešila s úsměvem a vírou v dobrý výsledek.

 

Juraj Flamik, Nadace Partnerství

Znalec a tvůrce mnoha turistických cyklistických stezek, koordinátor programu Greenways. Přišel s návrhem na propojení Brna severo-jižní trasou až do Polska a východo-západní trasou ze Slovenska k trase procházející Českým Krumlovem. Vedl jednání s partnery a sbíral kontakty na nadšence.

 

Milan Pernica, Klub Českých turistů

Sekretář komise značení Jihomoravského kraje. Vedl svoje kolegy značkaře, působící na Brněnsku a Břeclavsku při vyhledání všech stezek, pěšin a cest, kterými spojuje Brno s Pálavou úplně nová turistická trasa. Je značena červeným pásovým značením a na rozcestnících opatřená logem Jakubské cesty.

 

Josef Zahradník, sochař a výtvarník na volné noze

Pouť do Santiaga ho láká již dlouho a práce na návrzích mobiliáře pro Jakubskou cestu byla pro tohoto skvělého a skromného umělce i řemeslníka hlubokým zahloubáním se i poklonou svatému Jakubovi a všem, kteří ho na pouti následují. Snad jeho kilometrovníky, lavičky, směrovky a informační panely s mušlí hřebenatkou brzy vyznačí a současně ozdobí Jakubské cesty nejen na jižní Moravě.

 

Roman Klecker, poutník http://uplnkovichodci.blog.cz/

Turista a poutník, který prošel tisíce kilometrů poutních cest v celé Evropě (pěšky do Říma z Řípu, Canterbury a Florencie, z Brna do Santiaga/mys Finisterre či z Horního Jiřetína do Jeruzaléma). Založil volný spolek Úplňkoví chodci a z Brna do Vídně chodí se skupinou přátel již několik let. Kdyby na této trase nevznikla Jakubská cesta oficiálně, vyznačil by ji prý načerno. Zasazuje se o proznačení svatojakubské trasy ve městě Brně a na celé jižní Moravě a o vytvoření sítě příležitostních ubytoven podél trasy.

 

Kateřina Urbanová, manažerka Nadace Partnerství pro komunikaci a propagaci

Je jednou z tisíců, kteří do Santiaga došli pěšky. Ví, o čem to je, a pro rozšíření příznivců Jakubské cesty na jižní Moravě ráda přiloží ruku k dílu.