Z Brna na jih

Brno - kostel sv. Jakuba

Hlavním výchozím bodem Svatojakubské cesty je v Brně kostel sv. Jakuba, který je centrem Svatojakubských cest na jižní Moravě. V kostele probíhají každý den mše a v sezoně i prohlídky s výkladem, pod kostelem se nachází druhá největší kostnice v Evropě. Na faře naproti přes ulici je možno zakoupit credenciál a dostat do něj poutnické razítko.


Z centra Brna do Rajhradu

Poutní cesta (značená provizorními žlutými šipkami) vede nyní ulicemi Kozí, Poštovská a Minoritská, poté dolů po schodech k hotelu Grand, pod železničním viaduktem a ulicí Křenovou a Mlýnskou až k řece Svitavě, kde se napojuje na alternativní trasu vedoucí podél řeky. Cesta se po chvíli přesune z pravého na levý břeh Svitavy a pokračuje cca 5 km až k soutoku s řekou Svratkou u OC Olympia (sem lze dojít také po cyklotrase č. 1 ze západnějších částí města Brna), kde opět pokračuje červené pásové značení KČT vyznačené v roce 2010. (centrem Brna plánujeme změnu trasování ve směru Stará radnice - Zelný trh - katedrála sv. Petra a Pavla a ulicí Bašty k hlavnímu nádraží a k řece Svitavě/Svratce)

 

Od soutoku řek pokračuje Svatojakubská cesta po levém břehu Svratky asi 6 km k mostu, který spojuje Rajhradice a Rajhrad. Na mostě odbočíte doprava a po 300 m vejdete do areálu Benediktinského kláštera v Rajhradě, kde také sídlí Památník písemnictví na Moravě. Razítko do credenciálu získáte na pokladně. 

Rajhrad – Vojkovice - Židlochovice

Svatojakubská cesta obchází klášter zprava a stále po červené značce přichází alejí do Holasic, prochází spodní částí obce k tůni Ludmila a směřuje do Vojkovic ke kostelu sv. Vavřince (poutnické razítko je na obecním úřadě). Poutní trasa poté směřuje k mostu přes řeku a před ním odbočuje spolu s cyklotrasou 5172 vpravo a po 2 km dorazí k rozcestníku turistických tras u zámku v Židlochovicích. Nedaleko je vidět moderní most, který Svatojakubská cesta přechází a směřuje na náměstí (v městském infocentru dostanete razítko do credencialu). 

Židlochovice - Nosislav - Uherčice

Hlavní trasa překročí po mostě řeku Svratku, z náměstí pokračuje vpravo a spolu s cyklotrasou 5149 vede okrajem vinic 4 km ke kostelu sv. Jakuba Staršího v Nosislavi. Odtud ulicí Pod Kopcem kolem autobusové zastávky (stejného jména) uhýbá Svatojakubská cesta vpravo přes krajskou silnici k objektu ČOV, kolem řeky Svratky po jejím levém břehu k Boudeckému mostu a po dalších 1,5 km přichází k zámku ve Velkých Němčicích. Cesta pokračuje jižně po hlavní silnici, za mostkem za zatáčkou uhýbá vlevo k sadům a levému břehu řeky, načež po třech kilometrech přichází do Uherčic.

 

Variantní (neznačená), stejně dlouhá a bez problémů průchozí, trasa vede před židlochovickým mostem 2,5 km poblíž pravého břehu řeky okrajem lesa a po delším rovném úseku se odpojuje doprava vedoucí lesní cestou k asfaltce. Pokračujíce vlevo se asfaltová cesta dalších 5 km v pravých úhlech klikatí lesy Židlochovické bažantnice, která patří Lesům ČR - Lesnímu závodu Židlochovice. Po těchto 5 km překřižuje u hájovny státní silnici 381, jež doleva na východ vede do Velkých Němčic, doprava na západ do Vranovic. Do Uherčic zbývá stále po asfaltce cca 2,5 km. Po dalším 1 km chůze hlavní silnicí v Uherčicích, kolem radnice a kostela, se trasa napojuje na hlavní Jakubskou cestu a zlomí se doprava.

Na místě odbočení uvidíte po levé ruce areál družstva. Cesta dál vede vpravo k mírným svahům vinohradů, směrem na Popice. Stejně odbočuje i Velkopavlovická vinařská cyklotrasa (modré logo vinařských stezek). Ta ale po 150 m stoupá doprava, Jakubská cesta vede rovně kolem vinných sklepů a vinohradů až k 1,5 km vzdálenému kříži. 


 

 

Uherčice - Popice

Z Uherčic vede Svatojakubská cesta stále po červené značce k vinným sklepům a spolu s po cyklostezkou nad Hochberk a poté vpravo dolů do Popic. Variantní (původní) cesta směřuje od sklepů nad Uherčicemi k mohutné solitérní lípě a kříži směrem na jih. Před vrcholem se trasa stáčí doleva a po překonání vrcholu opět vlevo a prudce dolů kopcem. Nad korytem Popického potoka uhýbá cesta naopak prudce doprava a po 2 km souběžně s potokem dorazí kolem sportovní střelnice na okraj Popic. Po 1 km Hlavní ulicí v Popicích přichází ke kostelu sv. Ondřeje a za obecním úřadem (kde dostanete razítko) se připojí k červené značce a směřuje k železniční trati Brno – Břeclav, kde se napojuje na již „pradávnou“ červenou turistickou značku vedoucí k Mikulovu.

Popice - Pálava - Klentnice

Za tratí Svatojakubská cesta stoupá kolem zemědělského letiště a vinohradů k vrcholku kopce, kde se můžete kochat výhledem na Novomlýnské nádrže a Pálavu sedíc na poutnické lavičce. Po 2,5 km cesta přijde stále po červené značce na okraj Strachotína (razítko na obecním úřadě). Obec zřídila pro poutníky u kostela sv. Oldřicha a Metoděje moc hezkou svatojakubskou lavičku. Od kostela zbývá už jen 500 m na hráz rozdělující Novomlýnské nádrže.

 

Další 2 km poutní cesty spojuje chodník Strachotín s Dolními Věstonicemi. Razítko do credenciálu dostanete na obecním úřadě. Kousek za kostelem sv. Michala pak červeně značená cesta stoupá strmě vpravo ke hřbitovu a mezi vinohrady až k Děvičkám (Dívčím hradům). Svatojakubská cesta odtud vede asi 5 km hřebenem Pálavských vrchů kolem vrcholu Děvín, nad Soutěskou po hranici přírodní rezervace k rozcestí cest na Pavlov, Pernou a Klentnici. Do Klentnice pak zbývá jen 500 m.

Klentnice - Mikulov

V Klentnici trasa odbočuje stále po červené značce doprava (svatojakubské razítko měli v Café Fara vedle kostela sv. Jiří asi 450 metrů rovně od odbočky) a vede nahoru k Sirotčímu hrádku a vyhlídkovým místům na Stolové hoře. Po 2 km se cesta vrací k silnici a okrajem vinohradů vede směrem na Mikulov, kde zanedlouho odbočí  strmě vpravo k jeskyním a lomu Na Turoldu. Odtud Svatojakubská cesta uhýbá asi 1,5 km na východ po žluté značce ulicemi U Lomu, Havlíčkova a Habánská, odkud stoupá po úbočí kopce na Svatý kopeček s Božím hrobem, zvonicí, kostelem sv. Šebestiána a krásnými výhledy na město a široké okolí. Odtud poutní cesta klesá po modré značce podél křížové cesty k městu a dovede poutníky pod hlavní mikulovské náměstí. 


V informačním centru na náměstí se mohou poutníci zapsat do poutnické knihy, získat bližší informace o pokračování Svatojakubské cesty v Rakousku a samozřejmě otisk poutnického razítka do svého credencialu.

Z Mikulova do Rakouska

Svatojakubská cesta pokračuje červeným značením KČT k rakouským hranicím od náměstí dolů, poté ulicí Piaristů, kolem koupaliště, přes parkovací plochu obchodního domu a po překročení hlavní silnice k fotbalovému hřišti v ulici Republikánské obrany. Po chvíli překročí poutní trasa železniční trať a vede stále rovně po staré asfaltové silnici (signálce) až ke státní hranici. Posledních 300 m před hranicí asfaltová cesta mizí a mění se na travnatou pěšinu podél zarostlého remízku. Z náměstí ke státní hranici má trasa 3,5 km, na území Rakouska pokračuje Svatojakubská cesta asfaltovou silnicí do obcí Kleinschweinbarth (3,5 km),  Falkenstein (9km) a dále na Poysdorf, Mistelbach, Großrußbach, Stockerau a Krems an der Donau.


Na Svatojakubskou cestu v Rakousku se lze napojit také ve více východně položeném Drasenhofenu u vstupu do překrásné sklepní uličky Kaiserstraße.

Kam dál?

Do Brna ze severu

Do Brna z východu

Z Brna na západ